Jesteś tutaj: Strona główna » O nas » Środki Unijne

Środki Unijne

Gospodarstwo Rybackie "Bartołty Wielkie"                                                           Bartołty Wielkie, 17.08.2018
Piotr Fenicki
Bartołty Wielkie 34
11-010 Barczewo

  Zapytanie ofertowe

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na kompleksową realizację przedsięwzięcia:

Budowa obiektu wylęgarniczo-podchowowego w systemie obiegu zamkniętego w Bartołtach Wielkich przez Gospodarstwo Rybackie "Bartołty Wielkie" Piotr Fenicki.

Informacje o Zamawiającym

Gospodarstwo Rybackie "Bartołty Wielkie" Piotr Fenicki, Bartołty Wielkie 34, 11-010 Barczewo
NIP: 5342137006
Tel. stacjonarny: (89) 514 34 88,
Tel. komórkowy: 600311604,
Strona internetowa: www.bartolty.pl

 Gospodarstwo Rybackie „Bartołty Wielkie” prowadzone przez Piotra Fenickiego powstało w 2002 r. Posiada obiekt stawowy w Bartołtach Wielkich o powierzchni lustra wody ok. 50 ha. Dzierżawi obiekt hodowli ryb, położony przy kanale zrzutowym wody pochłodniczej w Ostrołęce. Gospodarstwo użytkuje także rybacko pięć obwodów rybackich jezior o łącznej powierzchni ok. 2300 ha. Głównymi hodowanymi gatunkami jest karp (narybek, kroczek, ryba handlowa) oraz pstrąg tęczowy (narybek, ryba handlowa). Dodatkowo odławiany jest lin, szczupak, karaś i okoń. W OHR Ostrołęka hodowane są sum europejski, pstrąg tęczowy, karp oraz jesiotr. Oprócz tego w wylęgarni i podchowalni produkowane są szczupak, sielawa, sieja, ryby reofilne (boleń, jaź, kleń, brzana, certa).

 Opis przedmiotu zamówienia

Celem inwestycji jest budowa obiektu wylęgarniczo-podchowowego w obiegu zamkniętym produkującego materiał obsadowy i zarybieniowy. Planowany obiekt będzie stanowił nowy obiekt objęty oddzielnym zatwierdzeniem i numerem weterynaryjnym. Obiekt będzie miał multifunkcjonalny charakter, umożliwiający chów różnych gatunków ryb. Planowane jest utrzymywanie następujących grup i gatunków ryb: koregonidy (sieja i sielawa), ryby drapieżne (sum, szczupak, sandacz), karpiowate (m.in. karp i lin), jesiotrowate.

Gatunkiem priorytetowym w planowanym obiekcie będzie sandacz. Planowaną wielkością produkcji jest uzyskanie w jednym cyklu 400 000 sztuk narybku przyuczonego do pobierania pasz komponowanych w celu umożliwienia dalszego jego chowu do osiągnięcia wielkości komercyjnej. W ciągu roku kalendarzowego zostaną przeprowadzone cztery cykle hodowlane.

Oprócz sandacza w obiekcie planowane jest uzyskiwanie następujących asortymentów materiału obsadowego i zarybieniowego:

W celu wyprodukowania powyższych ilości ryb, planowana jest budowa hali o konstrukcji stalowej, o powierzchni zabudowy 1.951 m2, gdzie będzie prowadzona hodowla ryb w technologii recyrkulacji wody. Niezbędnym wyposażeniem hali będą między innymi: słoje wylęgarnicze do inkubacji ikry, odbieralniki do odbioru wylęgu, baseny o różnych kształtach (okrągłe i kwadratowe) i objętościach wody do podchowu wylęgu do narybku, biofiltry, sterylizatory UV, układy natleniania i usuwania nadmiaru gazu, systemy regulacji temperatury wody.

Miejsce realizacji zamówienia: woj. warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński, gm. Barczewo, Bartołty Wielkie na działkach 431/1 oraz 431/2, które stanowią własność Zamawiającego.

Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia:

 1.  Roboty budowlane – przedmiotowy obiekt zaprojektowano jako halę stalową jednonawową. Główną konstrukcję nośną budynku stanowią wiązary dachowe typu kratowego połączone przegubowe ze słupami głównymi oraz układ stężający. Dach hali zaprojektowano z blachy trapezowej na płatwiach zimnogiętych typu Z. Obudowa ścian z płyt warstwowych w układzie poziomym. Posadowienie bezpośrednie na stopach fundamentowych.
 2. Instalacje sanitarne wewnętrzne – montaż kanalizacji, montaż wentylacji, montaż instalacji c.o., montaż instalacji ciepła technologicznego.
 3. Instalacje sanitarne zewnętrzne – montaż kanalizacji.
 4. Instalacje elektryczne – zasilanie budynku hali, rozdzielnice elektryczne, instalacja oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego, zasilanie urządzeń wentylacyjnych, zasilanie urządzeń technologicznych na hali hodowli ryb, instalacja gniazd wtykowych, instalacja siłowa, instalacja dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej, instalacja połączeń wyrównawczych miejscowych i ogólnych, instalacja uziemiająca.
 5. Zagospodarowanie terenu – zaprojektowano jezdnię o szerokości min. 5,0 m. Nawierzchnia jezdni będzie wykonana z kostki betonowej. Zaprojektowano 10 prostopadłych miejsc postojowych o wymiarach 2,5x5,0 m i spadku poprzecznym 2,0% w kierunku jezdni. Nawierzchnia miejsc postojowych będzie wykonana z kostki betonowej. Przy miejscach postojowych zaprojektowano chodniki o szerokości 1,50 m i nawierzchni z kostki betonowej. Projekt budowy zjazdów z działki projektowanego ośrodka polega na wykonaniu konstrukcji nawierzchni z kostki betonowej. Zaprojektowano zjazdy o szerokości 5,00 m, wyokrąglone łukami kołowymi o promieniu 5,0 m. Zaprojektowano zabruki, poszerzające zjazdy, wyokrąglone promieniem 8,0 m. Nawierzchnia zabruków będzie wykonana z kostki betonowej.
 6. Wyposażenie technologiczne obiektu wylęgarniczo-podchowowego
  1. aparaty inkubacyjne
   1.                                                i.     słoje typu Mcdonalda w zestawach po 10 słoi z odbieralnikiem – 150 sztuk,
   2.                                              ii.     słoje typu Mcdonalda na kółkach w zestawach po 10 słoi z odbieralnikiem z odbieralnikiem – 10 sztuk,
   3.                                             iii.     słój typu Weissa na kółkach do odsalania,
   4. baseny hodowlane
    1.                                                i.     baseny hodowlane 1,2x1,3x0,6m – szt. 18,
    2.                                              ii.     baseny hodowlane 1,2x1,3x0,9m – szt. 67,
    3.                                             iii.     baseny hodowlane 1,9x2,1x0,7m – szt. 6,
    4.                                             iv.     baseny hodowlane 2,6x0,6x0,5m – szt. 15,
    5.                                               v.     baseny hodowlane DN2,0x1,2m – szt. 28,
    6.                                             vi.     baseny hodowlane DN3,0x1,2m – szt. 12,
   5. kominki z siatki – szt. 192,
   6. mikrosita
    1.                                                i.     5,5 l/s – szt. 2,
    2.                                              ii.     12 l/s – szt. 2,
    3.                                             iii.     25 l/s – szt. 1,
    4.                                             iv.     33 l/s – szt. 1,
   7. lampy UV
    1.                                                i.     lampa UV pionowa - 6,6m3/h; 3500J/m2 – szt. 1,
    2.                                              ii.     lampa UV pionowa - 24m3/h; 350J/m2 – szt. 7,
    3.                                             iii.     lampa UV pozioma - 16,8m3/h; 3500J/m2 – szt. 2,
    4.                                             iv.     lampa UV pozioma - 34,1m3/h; 3500J/m2 – szt. 1,
    5.                                               v.     lampa UV pionowa - 21.4m3/h; 350J/m2 – szt. 2,
    6.                                             vi.     lampa UV pozioma - 115 m3/h; 350 J/m2 – szt. 1,
    7.                                            vii.     lampa UV pionowa - 86.2m3/h; 350J/m2 – szt. 1,
   8. pompy wraz z falownikami
    1.                                                i.     pompa 6,5 m3/h z falownikiem 1,5 kW – szt. 1,
    2.                                              ii.     pompa 20 m3/h z falownikiem 2,2 kW – szt. 2,
    3.                                             iii.     pompa 25 m3/h z falownikiem 3,0 kW – szt. 9,
    4.                                             iv.     pompa 40 m3/h z falownikiem 4,0 kW – szt. 1,
    5.                                               v.     pompa 89 m3/h z falownikiem 11 kW – szt. 1,
    6.                                             vi.     pompa 118 m3/h z falownikiem 11 kW – szt. 1,
   9. zestawy złoża zawieszonego z bypassami, dmuchawami, złożem zawieszonym i deklem rewizyjnym,
   10. wypełnienie złoża (złoże 114m2/m3 – 73,6 m3, złoże 143m2/m3 – 2,0 m3, złoże 245m2/m3 – 2,88 m3, złoże blokowe 115m2/m3 – 3,24 m3),
   11. zbiorniki złoża (9 zbiorników podwójnych z podkonstrukcją i możliwością montażu filtra, zbiorniki złoża 1000 x 1200 x H 2000 mm – szt. 2, zbiorniki złoża 2000 x 1000 x H 1500 mm – szt. 2, zbiorniki złoża 1000 x 1600 x H 2600 mm – szt. 4, zbiorniki złoża 2200 x 2000 x H 3200 mm – szt. 8),
   12. napowietrzanie (inżektory i dmuchawy),
   13. zbiorniki mieszające – szt. 6,
   14. odgazowywanie (kolumny, złoża blokowe 115 m2/m3 – 3,24 m3, dwie pompy 25 m3/h, dwa falowniki 3,0 kW),
   15. natlenianie (6 stożków tlenowych i pomp),
   16. pomiary (15 przepływomierzy, układ przetwornika, sondy pomiarowe ph, tlenu i azotu amonowego, zawiesia sond, kable połączeniowe do czujników),
   17. ogrzewanie wody (odzysk ciepła, ogrzewanie obiegów),
   18. kotłownia z buforami 1000 l i 500 l i pompą ciepła, agregat prądotwórczy 137 kW, stacja uzdatniania wody 12 m3/h,
   19. dwa osadniki o przepływie min. 3 l/s,
   20. transport ryb (pompa do ryb i sortownica do ryb),
   21. karmniki taśmowe 3kg/24h – szt. 125,
   22. wyposażenie hodowli
    1.                                                i.     odkurzacz,
    2.                                              ii.     pralka,
    3.                                             iii.     chłodziarka,
    4.                                             iv.     meble,
    5.                                               v.     armatura,
    6.                                             vi.     regały,
    7.                                            vii.     naczynia,
    8.                                          viii.     kolby,
    9.                                             ix.     pojemniki,
    10.                                               x.     sortownice,
    11.                                             xi.     sita,
    12.                                            xii.     sieci,
    13.                                          xiii.     wyposażenie BHP,
    14.                                           xiv.     wyposażenie do utrzymania czystości,
    15.                                            xv.     wyposażenie PPOŻ,
    16.                                           xvi.     wagi,
    17.                                         xvii.     wózki paszowe,
    18.                                        xviii.     wyposażenie pomiarowe,
    19.                                           xix.     podnośnik nożycowy.

 

Do niniejszego zapytania załączono wyciąg z projektu budowlanego oraz ślepy kosztorys inwestorski zawierający przedmiary wymaganych robót oraz schemat technologiczny. Na życzenie oferenta istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu inwestycji.

Informujemy, iż pełna dokumentacja budowlana i technologiczna jest dostępna dla oferentów w zakładzie zamawiającego.

Wszelkie użyte w dokumentacji projektowej materiały, urządzenia, aparaty i technologie z podanymi nazwami własnymi lub wskazującymi producenta, należy traktować wyłącznie, jako przykładowe. Dopuszczalne jest zastosowanie równoważnych materiałów, urządzeń, aparatów lub technologii o analogicznych parametrach technicznych i jakościowych.

Termin realizacji zamówienia

Cały zakres operacji powinien zostać zrealizowany w terminie do 31 grudnia 2020 r.

Warunki wzięcia udziału w postępowaniu

Warunkami wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia są:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia dokonana zostanie poprzez weryfikację:

Zawartość oferty

Oferta powinna zawierać:

 1. Pełną nazwę, adres i dane kontaktowe oferenta, pieczęć firmową lub powinna być sporządzona na papierze firmowym.
 2. Datę sporządzenia.
 3. Opis nawiązujący do wszystkich parametrów uwzględnionych w zapytaniu ofertowym.
 4. Informację o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, w szczególności o braku powiązań z Zamawiającym.
 5. Wartość oferty netto oraz brutto (w tym oddzielnie dla każdego składnika oferty).
 6. Wypełniony kosztorys ofertowy na podstawie załączonego ślepego kosztorysu inwestorskiego.
 7. Potwierdzenie terminu wykonania zamówienia – termin wykonania przedmiotu zamówienia to 31.12.2020 r.
 8. Warunki płatności.
 9. Lista referencyjna.
 10. Termin ważności oferty – nie krótszy niż 30 dni od upływu ostatecznego terminu na składanie ofert.

Wskazane jest, aby oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje, np. dodatkowe funkcje, warunki dostawy, itd.

Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową lub w inny sposób identyfikowalna co do osoby oferenta, a także powinna być podpisana przez oferenta lub osobę uprawnioną do występowania w jego imieniu.

W przypadku wersji elektronicznej za wystarczające uważa się podanie imienia i nazwiska osoby występującej w imieniu oferenta (sporządzającej ofertę). Za datę sporządzenia dokumentu – uznaje się datę wysłania oferty drogą elektroniczną.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku ofert składanych w formie elektronicznej za formę pisemną uważa się skan wypełnionej i podpisanej oferty.

Informacje o postępowaniu o udzielenie zamówienia

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków zapytania, odwołania lub unieważnienia postępowania w każdym momencie bez podania przyczyny, a także zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferenta. W przypadku zmiany warunków zapytania, odwołania lub unieważnienia postępowania oraz zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferenta, zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym oferentów, którzy złożyli oferty, oraz umieści odpowiednią informację na stronach internetowych, na których umieszczono zapytanie ofertowe, i w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym.

Odrzuceniu podlegają oferty:

Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych.

Niedopuszczalne jest składanie ofert wariantowych.

W przypadku konieczności wykonania innych prac wykraczających poza zakres zamówienia podstawowego, których konieczność wykonania pojawiła się w trakcie realizacji robót, a ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego zamawiający przewiduje możliwość zawarcia stosownego aneksu do umowy z wykonawcą.

W przypadku ofert składanych w walucie innej niż PLN wartość oferty przeliczona zostanie na PLN według kursu sprzedaży NBP z dnia sporządzenia oferty. W przypadku niepublikowania przez NBP kursu sprzedaży dla danej waluty przeliczenie nastąpi po kursie średnim NBP z dnia sporządzenia oferty.

Dostawca może złożyć jedną ofertę w ramach postępowania.

Dostawca może wycofać złożoną ofertę. O wycofaniu oferty należy powiadomić Zamawiającego pisemnie w sposób, który jest dopuszczony dla składania ofert.

Dostawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty do momentu upływu terminu na składanie ofert poprzez złożenie nowej oferty. Na kopercie lub w treści maila należy wówczas jednoznacznie wskazać, że dotyczy zmiany oferty.

Zamawiający może żądać wyjaśnień do złożonych ofert w określonym terminie.

Zamawiający dokonuje poprawy w złożonych ofertach oczywistych pomyłek pisarskich, rachunkowych (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowej dokonanych poprawek) i innych niepowodujących istotnych zmian treści oferty, zawiadamiając o tym oferenta.

Oferentom nie przysługuje zwrot kosztów przygotowania i złożenia oferty ani żadne odszkodowanie w związku ze zmianą warunków zapytania, z odwołaniem lub unieważnieniem postępowania albo zakończeniem postępowania bez dokonania wyboru oferenta.

Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej od decyzji o wyborze najkorzystniejszej oferty zawartej w protokole postępowania o udzielenie zamówienia.

W przypadku, gdy wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia dostawca odstąpi od zawarcia umowy, podpisanie umowy zostanie zaproponowane podmiotowi, który zgodnie z przyznaną punktacją złożył następną w kolejności ofertę.

Termin i miejsce składania ofert:

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 31.08.2018 r.
Decyduje data wpłynięcia oferty.

Kryteria oceny ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 1. Cena netto (80 pkt),
 2. Okres gwarancji w miesiącach (20 pkt).

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Punktacja w ramach kryterium ceny przyznawana będzie jako iloraz wartości najtańszej otrzymanej oferty i wartości danej oferty, pomnożony przez wagę tego kryterium. Sposób wyliczenia wg wzoru:

PKT = (cena min/cena oferty) * 80 pkt

gdzie PKT jest ilością punktów uzyskanych przez daną ofertę przemnożoną przez wagę dla danego kryterium.

Ceny w ofertach wyrażone w walutach innych niż złote zostaną przeliczone na potrzeby oceny kryterium po kursie sprzedaży Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia wystawienia oferty. W przypadku, gdy NBP nie publikuje dla danej waluty kursów sprzedaży, do dokonywania przeliczeń zastosowane zostaną kursy średnie NBP z dnia wystawienia oferty.

Punktacja w ramach kryterium okresu gwarancji przyznawana będzie jako iloraz okresu gwarancji z danej oferty i najdłuższego okresu gwarancji, pomnożony przez wagę tego kryterium. Sposób wyliczenia wg wzoru:

PKT = (okres gwarancji oferty/okres gwarancji max) * 20 pkt

gdzie PKT jest ilością punktów uzyskanych przez daną ofertę przemnożoną przez wagę dla danego kryterium.

 

Akceptowalne formy składania ofert

Osobiście, listem, pocztą kurierską na adres:

Gospodarstwo Rybackie "Bartołty Wielkie" Piotr Fenicki

Bartołty Wielkie 34, 11-010 Barczewo,

lub drogą elektroniczną na adres email: piotr.fenicki@bartolty.pl

 

Kontakt

Osobą upoważnioną do udzielania informacji w zakresie zamówienia jest:

Piotr Fenicki

tel. kom.: 600-311-604

e-mail: piotr.fenicki@bartolty.pl

Zamawiający skontaktuje się z wybranym Oferentem po zakończeniu postępowania ofertowego. Informacja o wyniku postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego www.bartolty.pl oraz przekazana wszystkim biorącym udział w postepowaniu.

 

W załączeniu:

 Aby uzyskać załączniki prosimy o przesłanie maila na powyższy adres.

Zapytanie ofertowe do pobrania w formacie PDF - tutaj.

 

Z poważaniem,

Piotr Fenicki

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
 
 


 


« powrót

Wędkarstwo

Gospodarstwo Rybackie "Bartołty Wielkie" udostępnia wędkarzom ponad 2300 hektarów jezior...

Materiał zarybieniowy

Oferujemy materiał zarybieniowy wielu gatunków ryb jeziorowych oraz rzecznych...

Środki Unijne

Gospodarstwo Rybackie "Bartołty Wielkie" realizuje projekty współfinansowane przez Unię Europejską...